Strażacy z powiatu wschowskiego przekazują auta dla strażackiej braci z Ukrainy!

Od tygodnia toczy się wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie bezpardonowo najechały na wolny kraj, bombardując i zabijając żołnierzy, cywili, a także małe dzieci. Cały świat z niepokojem spogląda w ekrany telewizorów i obserwuje to co dzieje się u naszych sąsiadów. Dla potrzebujących cały czas organizowane są zbiórki. Strażacy z sąsiedniego powiatu zdecydowali oddać swój samochód!

Decyzja o przekazaniu pojazdu ratowniczego dla strażackiej braci z Ukrainy zapadła 1 marca br., przekazany samochód to Volkswagen Transporter – lekki pojazd ratownictwa technicznego, który służych u druhów z OSP Sława od 2007 roku. Oprócz wozu przekazano również drobne wyposażenie.

Decyzja o przekazaniu została podjęta w trakcie rozmów pomiędzy Zarządem OSP w Sławie, a Komendantem Powiatowym PSP we Wschowie bryg. Krzysztofem Piaseckim w porozumieniu z Burmistrzem Sławy Panem Cezarym Sadrakułą i została podyktowana pomocą dla ofiar wydarzeń na Ukrainie – czytamy na facebooku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie

Z terenu powiatu wschowskiego przekazany zostanie również samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz, który został ofiarowany przez OSP Ciosaniec i Bagno

Dziś nasz samochód zakończył służbę w naszej jednostce.Decyzją zarządu OSP Ciosaniec i Bagno ,przy pełnej zgodzie Barmistrza Sławy p.Cezarego Sadrakuly , przekazaliśmy samochód bojowy kolegom strażakom z Ukrainy.Bierzące wydarzenia, chęć niesienia pomocy ofiarą wojny Jednogłośnie Druhowie opowiedzieli się za przekazaniem wczresniej ,pomocy materialnej w postaci nowej torby R1 z noszami i pełnym wyposażeniem, oraz naszych 4 bojowych mundurów typu Nomex. Zainspirowani działaniem Komendanta Powiatowego PSP p. Krzysztofa Piaseckiego zgłosiliśmy akces przekazania wozu bojowego Potrzebującym go bardziej ludności cywilnej walczącej Ukrainy.Niech Im służy tak jak nam Niosąc pomoc ! – czytamy na facebooku OSP Ciosaniec i Bagno