Uczcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych!

Skromnie, wieczorem w poniedziałek 1 marca br., z zachowaniem zasad epidemiologicznych przy rondzie im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Lesznie uczczono pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Zapalono znicze i odśpiewano rotę. 

W niewielkim gronie obchodzoną w poniedziałkowy wieczór narodowy dzień Żołnierzy Niezłomnych w Lesznie. Zebrała się grupa osób, która przyszła z flagami. Odczytano, krótką historię o żołnierzach, których chciano wymazać z historii naszego kraju o Żołnierzach Niezłomnych. Zgromadzeni podczas odczytywania listy żołnierzy po odczytaniu każdego z nazwisk odpalali dwa znicze. Jeden za wyczytaną osobę, drugi za tych których nieznanych historii. Całość wydarzenia przebiegała zgodnie z reżimem sanitarnym. Zachowano bezpieczną odległość, przybyli ludzie mieli założone maseczki.