W Lesznie samochodu nie zarejestrujesz!

W dniach od 10 do 14 maja rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Leszna będzie wstrzymana z uwagi na potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników tego wydziału. Obsługa Klientów w pozostałym zakresie spraw będących w kompetencji Wydziału Komunikacji odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Jeśli 30-dniowy termin na dokonanie zgłoszenia o zbyciu lub nabyciu pojazdu dobiega końca, zawiadomienie takie można wysłać pocztą wraz z kopią umowy o sprzedaży/nabyciu pojazdu. W chwili otrzymania takich dokumentów w Urzędzie Miasta Leszna, 30-dniowy termin przestaje biec. W sprawach pilnych dotyczących rejestracji pojazdów prosimy o kontakt pod nr tel. 65 529 81 05.

Tekst – Leszno.pl